Friday, November 13, 2009

Grape =

gay rape ja melko häiritsevää shittiä. KSK:n viikottainen yleisöpalauteosio on vetänyt riman melko korkeelle. Mitä tohonkin nyt sitten vois lisätä. Kommentoijat on hoitanut kannanotot muidenkin puolesta.

No comments: